Make your own free website on Tripod.com

לחיי האהבה: מיקי גבריאלוב / יפעת תעשה

 
 
 

שני עולמות נפרדים,
הפוכים, מנוגדים
אין ביניהם שום דמיון

שני חלומות אבודים
ואנחנו לכודים
בין סיכויי של אחד למליון
אז בואי ונשתה לחיי האהבה
הסוערת והאכזרית
בואי ונשתה לחיי האהבה
האחת, הבלתי אפשרית


שמך מלטף את שפתיי
פה אלי, מבטיי,
יש בי סופת מחשבות

אתה מעלי, מתחתי, בתוכי,
בנשימותי
אבל המילים מתעכבות

אז בואי ונשתה לחיי האהבה
הסוערת והאכזרית
בואי ונשתה לחיי האהבה
האחת, הבלתי אפשרית