Make your own free website on Tripod.com

מכתב : דני רובס / אופירה יוספי

מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן
ובו תמונה שיש בה זכרון ישן
שנינו מחייכים למצלמה
לפני שהוא הלך למל -
חמה
הייתה ידו כשהוא חיבק אותי
כבר לא בוכה גם לא בלילה לבדי
רק הזמן חובש את הפצעים
האלה שבחוץ ואת ההם שלא רואים

יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר
אז למה דווקא לי
נגמר הכל לפני שהתחיל...

מכתב קטן לאיש שכבר רחוק מכאן
ובו ריחות שדה פתוח של דגן
כף רגלנו על האדמה
לפני שהוא הלך למל -
חמה
הייתה ידו כשהוא חיבק אותי
כבר לא בוכה רואה כמו בהילוך איטי
כל הנשימות הרגעים
האלה שבחוץ ואת ההם שלא רואים

יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר
אז למה דווקא לי
נגמר הכל לפני שהתחיל...

לאיש אחד רחוק מכאן


מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן
ובו תמונה שיש בה זכרון ישן
שנינו מחייכים למצלמה