Make your own free website on Tripod.com

לכל אחד : שלומי שבת / ליאור נרקיס

לכל אחד יש ת'אחת שלו שתסגור אתו מעגל
לכל אחת יש ת'אחד שלה שיבוא ויפול בגורל
כמו בגד לגוף
כמו אוויר לנשימה
ובתוך הטירוף, הם מוצאים נחמה

ואת הנשמה המתוקה שלי
היחידה שמדליקה אותי
ואתך אני כל העולם אותך אני כל היקום
בלעדייך אני חצי בנאדם
בלעדייך אני בעצם כלום

לכל אחד יש ת'חלום שלו שנידמה והנה הוא קרב
לכל אחת יש ת'חלום שלה שיבוא ויסעיר את הלב
כמו מים לצמא ולייאוש התקווה
ובים של קרירות
יש להם אהבה

ואת הנשמה המתוקה שלי
היחידה שמדליקה אותי
ואתך אני כל העולם אותך אני כל היקום
בלעדייך אני חצי בנאדם
בלעדייך אני בעצם כלום

סולו כינור...

ואת הנשמה המתוקה שלי
היחידה שמדליקה אותי
ואתך אני כל העולם אותך אני כל היקום
בלעדייך אני חצי בנאדם
בלעדייך אני בעצם כלום