Make your own free website on Tripod.com

זה כל הקסם : נמרוד לב / אורלי פרל
 

מסתכלים עלי כל הזמן
מה הם רוצים
מה אכפת לי בעצם
אומרים לי שאני חצי בן אדם
והיא חצי משוגעת
אבל זה כל הקסם

כשאני רואה אותך
אני רואה את מה שבא לי לראות
אותך...

כמו שאת כשאת פורשת כנפיים
אני צייר ואת זמרת בארים - אדומה
אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה
ואין דבר יותר נכון מאותה הנשימה
 

--------------------------------------------------------
 

כמה זמן אני חולמת בהקיץ
משתדלת להציץ אבל אין כלום בעיניים
גם מילים הן ריקות כמו האוויר שאני נושפת
כל הלילה נושמת ונושפת
מתאדה לשמיים

כשאני רואה אותך
אני רואה את מה שבא לי לראות - אותך

כמו שאת כשאת פורשת כנפיים
אתה צייר אני זמרת בארים - אדומה
אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה
ואין דבר יותר נכון מאותה הנשימה