Make your own free website on Tripod.com

בלילה על הדשא

 

נשב בחוץ, כל כך יפה - יפה הליל
נשיר רעים, נשיר לקול צלילי מיתר
שירים פשוטים - שירים יפים על אהבה וקיץ
שיר הלב, שירי הלב ההם ההם שאין כמותם

ואל תשאל, על מה נפשי רוגשת
הן אין דבר, אשר אוהב - אוהב יותר
מכך לשכב, מסתם לשכב בלילה על הדשא,
להתבונן בכוכבים, להתבונן ולזמר

לה לה לה לה

כיפת כוכב, האירי לי (האירי לי) פניך
אשוט אלייך במפרש געגועים
אלי הטוב (אלי הטוב) מה שמת בו בקיץ
אשר הופך (אשר הופך) אותנו קצת משוגעים

כמקהלה לילית שקטה ומאולתרת
שרים שלושה - שרים גם ארבעה קולות
והרעות - והרעות כגל אפל עוברת
ומלטפת חרש - מלטפת חרש קלילות