Make your own free website on Tripod.com

היום

היום, ביום הזה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך,
אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע, היום.
היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות,
היום אולי אני נרגש, אתה שומע, היום.

תן לנו לחיות היום מהתחלה,
תן לנו מהתחלה ועד הסוף.
ואז תראה איך שאני הולך,
יפה בתלם והולך,
והולך, והולך, והולך...


היום, ביום הזה ממש, הדליקי פמוטים שלושה,
אמרי הכל בלחישה, היי שותקת, היום.
היום אני אולי נרגש, אני אומר, תפילת תודה,
אמרי שאין זו אגדה, אמרי בשקט, היום.

תן לנו לחיות היום מהתחלה,
תן לנו מהתחלה ועד הסוף.
ואז תראה איך שאני הולך,
יפה בתלם והולך,
והולך, והולך, והולך.

היום ביום הזה ממש, אני שואל את אלוהים,
אני שואל את אלוהים, אני כורע, היום.
היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות,
אני אוהב פתאום לחיות, אתה שומע, היום.