Make your own free website on Tripod.com

יצאנו אט

בית 1

יצאנו אט חיוור היה הליל
במרחקים הבליחו האורות
ואת היית יפה כשתי עינייך
עת הדמעות היו בן עצורות

יילל התן ואת הלכת לכרם
ודמעתך נשרה כמו שרף
ואת זכרת את השעות בטרם
יצאנו במשעול הצר לקרב

יילל התן ואת הלכת לכרם
ודמעתך נשרה כמו שרף
ואת זכרת את השעות בטרם
יצאנו במשעול הצר לקרב

ואת זכרת צחוקינו כמו נחל
ואת זכרת ריקוד ומפוחית
ואת זכרת את ערימת השחת
ואת מגע ידו של היחיד

ואם נותרת והבדידות חובקת
ואת פוסעת בכרמים לאט
את תחכי על כן כל כך בשקט
נפרדנו וחייכנו במבט

ואם נותרת והבדידות חובקת
ואת פוסעת בכרמים לאט
את לחכח על כן כל כך בשקט
נפרדנו וחייכנו במבט