Make your own free website on Tripod.com

בלדה בין כוכבים/ פופיק ארנון

מילים: יענקל'ה רוטבליט, לחן - שלום חנוך:

בית 1

הנגה שלחה אל הצדק חיוך
היי יופיטר בוא ונצאה.
בשביל החלב כוס קפה הפוך
נראה מה שלום קסיופיאה
נתפוס עגלה קטנה או גדולה
הלילה הזה משגע

פזמון

זה לא מעט שצדק וונוס לבד
יוצאים לבלות יד ביד יד ביד בשמיים

בית 2

נקפוץ לשעה אל כוכב הצפון
עם רוח קלילה מנשבת
אז אל תתנהג לי כמו אפלטון
כאלה אינני אוהבת
על זנב השביט כשהוא לא יביט
נתפוס לנו רגע לשבת

פזמון

זה לא מעט שצדק וונוס לבד
יוצאים לבלות יד ביד יד ביד בשמיים

(פתיחה / מנגינה)

בית 3

הצדק וונוס הרקיעו שחקים
קרצו כוכבים בשמיים
הכסיל לבדו שח ללא פקפוקים
הביטו זה זוג משמיים
ורק מאדים בצד האדים
גם לו היא תצמיח קרניים

פזמון

זה לא מעט שצדק וונוס לבד
יוצאים לבלות יד ביד יד ביד בשמיים...