Make your own free website on Tripod.com

דרכנו /מתוך הבורגנים

אור הנר נמהל באור הירח
על הכר שערך שפוך
בחלון צמרת עץ פורח והשקט חזר
רואים לפי החיוך

סערה הייתה הנה חלפה לה
ופנייך שוב רוגעות כפני הים
עם האור נוסיף ללכת הלאה
עוד הדרך רבה
המסע עוד לא תם

לא קלה היא לא קלה דרכנו
ועיניך לפעמים כה נוגות
עוד שדות פורחים יש לפנינו
עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

לא קלה היא לא קלה דרכנו
ועיניך לפעמים כה נוגות
עוד שדות פורחים יש לפנינו
עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

רסיסים של אור בדמעותייך
וחיוך שוב מגשש דרכו אלי
כל הטוב עודנו לפניך
שימי ראש על כתפי
תני לי ידך בידי


עוד מעט ייתם הנר לגווע
עוד מעט יובס השקט המבורך
המולת היום תתחיל לבקוע
לא תלכי לבדך
אני אהיה שם אתך

לא קלה היא לא קלה דרכנו
ועיניך לפעמים כה נוגות
עוד שדות פורחים יש לפנינו
עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

לא קלה היא לא קלה דרכנו
ועיניך לפעמים כה נוגות
עוד שדות פורחים יש לפנינו
עוד הרים גבוהים וצונני פסגות