Make your own free website on Tripod.com

ערב של יום בהיר / אפרים שמיר

ערב של יום בהיר

הירח שט בין השלוליות
ויוצא מהמסלול
כל העננים בוכים בבת אחת
רק שלא יהיה מבול

יש אחת שמחכה לי
היא תאיר לי את פני
היא תצבע לי את הקשת
ותדליק לי את חיי

ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר
ושיר בא לי
ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר
יש לי שיר


הגשמים סוגרים את האנשים
לא יוצאים מהבתים
רק אני יושב לבד ומתפלא
איך האווזים שטים

יש אחת שמחכה לי
היא תאיר לי את פני
היא תצבע לי את הקשת
ותדליק לי את חיי

ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר
ושיר בא לי
ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר
יש לי שיר

לילה בלי כוכב תסתכלו עלי
רץ יחף בין הטיפות
האוויר נקי והעולם חדש
תני לי רמז שאת פה

יש אחת שמחכה לי
היא יודעת לאהוב
יש אחת שמחכה לי
ואני כבר די קרוב

ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר
ושיר בא לי
ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר
יש לי שיר...