Make your own free website on Tripod.com
*
*
*
*
*
*
*

שיר לאהבה / גאיה


 

יחד
לב אל לב
נפתח ונראה, ת'אור שבשמים


יחד,
לב אל לב
נפתח בתקווה לאהבה


איך שהלב נפתח
חובק את העולם
ובקריאה גדולה
נשיר לאהבה
אמרו הכל אפשר
זה לא מאוחר
השחר כבר עלה
זמן לאהבה


יחד
לב אל לב
נפתח ונראה, ת'אור שבשמים

יחד,
לב אל לב
נפתח בתקווה לאהבה

ורק אם נאמין
ובלי שום דאווין
בדרך העולה
נשיר לאהבה