Make your own free website on Tripod.com

תונואת
רבכעב ילאמשה רותפכה לעו Shift-ה שקמ לע תינמז-וב ץחל ,בשחמב ץבוק רומשל תנמ לע
םיכרדב תוריהז
םיימעפ סרדנ םדא ןבסינט ןומא
גוזה ינב םע סינט דומלל יאדכ אל ילוא!? םכחתמ התא המל
תובאוכ םיכרד שיו תוגרדמב תדרל םיכרד שי
תוגרדמב תדרל
םיחוש הכירבב!
הציפקב התוא רובעל טילחה גולומכחה לבאםיד ,םיד ,םידומע
םיימשל ונניב שי המ בל םישל ץלמומחרק לע "הקלחה"
הלעמל טיבהל יאדכ ,גלש טרופסב םגש רבתסמ
םימשהמ לופיל לולע המ תוארל ,םעפ ידמ

Kb734

הדנדנ
ומצע תא אצומו ,הובג הובג דנדנתמ רוחבה
סובוטוא לע חורמ עתפל

Mb1.8


...םוקמ םושמ םואתפ
עתפלשכ ,שיבכה לע תוארפב תרהוד תינוכמ
םוקמ םושמ תיאשמ העיגמ

Mb1


לולסמב תבנרא
שיבכה תא לבא ,שיבכ תוצחל הסנמ תבנרא
ןוכנ אלה

Kb200